Wildniscamp am Falkenstein – ?lov?k a divo?ina

Vítejte v národním parku Bavorský les!
VĂ­tejte ve Wildniscampu am Falkenstein!

Wildniscamp am Falkenstein je vzd?lávacĂ­m za?Ă­zenĂ­m Správy národnĂ­ho parku BavorskĂ˝ les. Na rozsáhlĂ© plo?e le?Ă­cĂ­ na ĂşpatĂ­ hory Falkenstein se nacházĂ­ centrálnĂ­ budova, letnĂ­ kuchyn? a tĂ©matickĂ© chatky i chatky z celĂ©ho sv?ta – jednoduchá obydlĂ­ bez elektrickĂ©ho proudu a tekoucĂ­ vody, v nich? je mo?nĂ© se ubytovat.

P?i va?em pobytu ve Wildniscampu se o vás postarají na?i pedagogi?tí pracovníci i lesní strá?ci, pomohou vám p?i realizaci vámi vybraných program? nebo s vámi p?ipraví programy zcela nové. Týdenní program je mo?né zam??it na urité téma, nap?. na globální zm?nu klimatu.

Omlouváme se, ?e obsah t?chto internetových stránek není dostupný v ?e?tin?. V?echny d?le?ité informace o Wildniscampu jsou shrnuty v ?eském letá?ku, který je zde ke sta?ení.

Downloads